kontakt

 

TOMASZ GRUSZKA


JACHTOWY STERNIK MORSKI
NR PATENTU: 2374

MOTOROWODNY STERNIK MORSKI                     NR PATENTU: 002995

STCW -Certificate of Proficiency in Security-awareness nr/no.GUM-1350-123407-25401/2019

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA - Basic Safety Training Certificate nr/no.GUM-5425-123407-24251/2019

SHORT RANGE CERTIFICATE nr/no. Y 614808

 

TEL : +48-664-018-248

E-MAIL: biuro@dalekozahoryzont.pl

http://www.facebook.com/daleko.zahoryzont