KONTAKT

  TOMASZ GRUSZKA

  JACHTOWY STERNIK MORSKI
  NR PATENTU: 2374

  MOTOROWODNY STERNIK MORSKI
  NR PATENTU: 002995

  STCW -Certificate of Proficiency in Security-awareness nr/no.GUM-1350-123407-25401/2019

  ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA – Basic Safety Training Certificate nr/no.GUM-5425-123407-24251/2019
  SHORT RANGE CERTIFICATE nr/no. Y 614808